Mandat Tomasza Zamoyskiego (1594-1638), wojewody kijowskiego I

Ikona głośnika

Zamość, 17 VI 1628

Język polski, bifolium papierowe, pieczęć Zamoyskiego odciśnięta przez papier (odcisk opłatkowy), podpis Zamoyskiego, na odwrociu regestr i stara sygnatura 
19,2 x 30,5 cm  
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, nr 605  
Nakazuje wójtowi, ławnikom i gminie ormiańskiej w Zamościu doprowadzenie do końca rozpoczętej w roku 1623 pod nadzorem Warterysa Kirkorowicza budowy kościoła obrządku ormiańskiego. Opornym grozi sankcjami.  

Foto: Tobiasz Bułynko

Mandat Tomasza Zamoyskiego (1594-1638), wojewody kijowskiego I